Ilari Tuominen (1058) - Piraattipuolue, Helsinki

Avoin hallinto

Yhteisen päätöksenteon tulee olla julkista ja avointa. Ei lähdetä enää yritysjärjestelyihin jotka, mahdollistavat yhteisten rahojen käyttämistä liikesalaisuuksien piirissä oleviin järjestelyihin ja siilipuolustauduta sen taa, jos epäonnistutaan. Vastuun kantakoon ne jotka vastuun ottivat.

Yhteisistä asioista päättäminen

Mustavalkoisuus ja vastakkainasettelu on valitettavasti arkipäivää poliittisessa keskustelussa. Välillä pitäisi muistaa kenen asioista päätetään ja jatkaa kysymyksen miksi esittämistä.

Loogisuutta tietotekniikkahankintoihin

Tietotekniikkaprojekteissa tulee keskittyä hinnan lisäksi myös toteutusmenetelmiin. Palvelumuotoiluosaamista, hypoteesien testaamista ja pala kerrallaan tehtäviä projekteja tulee tehdä myös julkisissa hankkeissa.

Ei nakerreta keskuspuistoa

Helsinki tarvitsee lisää asuntokantaa, mutta sitä ei tule tehdä ulkoilu ja virkistysalueiden kustannuksella. Vapautetaan tyhjien liiketilojen kaavoitusta asumiskäyttöön ja rakennetaan kaupunkia ylöspäin. Suomessa ei varsinaisesti ole suurkaupunkeja, mutta Helsingissä siihen vaikuttaa olevan tilausta.

1058
Ilari Tuominen, profiilikuva (c) Teemu Kammonen-La Fiura